Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

honestlie
15:25

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
honestlie
15:01
honestlie
14:57
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
14:54
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaoversensitive oversensitive
14:51
7080 60d9
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
honestlie
14:50
honestlie
14:49

August 09 2017

honestlie
20:12
20:12
honestlie
20:12
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viadeparter departer
honestlie
17:21
8998 4523
honestlie
16:55
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
13:54
5079 dfdc 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaboli boli

August 08 2017

honestlie
21:01
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
20:27
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialovesweets lovesweets
honestlie
16:04
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapodprzykrywka podprzykrywka
16:03
8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

15:53
honestlie
15:52
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
honestlie
15:52
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl