Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

honestlie
21:53
9250 56a7
Reposted fromrol rol viaannanobody annanobody
honestlie
21:22
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viadesperateee desperateee
honestlie
20:42
honestlie
20:40
Reposted fromlubje lubje viaanecianow anecianow
honestlie
20:40
honestlie
20:13
3737 9a0f
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
honestlie
20:11
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaegzystencja egzystencja

February 08 2018

honestlie
22:12
Reposted fromedwes edwes viaPoranny Poranny

January 28 2018

honestlie
19:50
Reposted frombluephoenix bluephoenix viasober sober
01:53
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viamadadream madadream
honestlie
01:42
6668 7dc9
honestlie
01:36
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover

January 23 2018

honestlie
22:21
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viaasalluhi asalluhi
honestlie
01:56
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
honestlie
01:50
4023 f1ef 500
Reposted fromhwmc hwmc viaapatyczna apatyczna
honestlie
01:44
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaorangeugarte orangeugarte
honestlie
01:39
1712 7204 500
BOXES
honestlie
01:16
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutofmyhead outofmyhead
honestlie
01:16
– Samotność szybko się nudzi!
– Zdziwił byś się, jak wiele ją lubi.
— Muminek i Włóczykij
Reposted fromtwardziel twardziel viairbjarbirb irbjarbirb

January 22 2018

honestlie
22:31
2095 e130 500
Reposted frompunisher punisher viachief chief
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl