Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

honestlie
20:29
8090 e11a 500
Reposted fromBabson Babson
honestlie
20:07
honestlie
20:02
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
honestlie
20:02
4386 1731
Reposted fromteijakool teijakool viaBBart BBart
19:49
8695 3174

packetofcrackers:

that cat fucking licked a ghost or something

Reposted fromnichimgriff nichimgriff viaBBart BBart
honestlie
19:41
honestlie
19:41
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viakittiesmama kittiesmama
honestlie
19:35
0358 0634 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagatiszka agatiszka
19:33
0262 6492
Reposted fromamatore amatore viaincomperta incomperta
19:32
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viaincomperta incomperta
honestlie
19:31
honestlie
19:28
honestlie
19:23
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
honestlie
19:23

November 17 2019

01:21
0588 af4d
Reposted fromimradioactive imradioactive viaincomperta incomperta
honestlie
00:46
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia

November 12 2019

honestlie
22:35
9245 37e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viavictorian victorian
honestlie
22:31
0011 9e24 500
Reposted fromBabson Babson viarocktenner rocktenner
honestlie
22:31
Chciałam być dla kogoś ważna i czuć się wyjątkowa. Wtedy tego potrzebowałam i ty mi to dałeś. Dziękuję ci za to. Pokazałeś mi, że powinnam zacząć żyć inaczej.
— K. N. Haner - "Rysunkowy chłopak"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafearoflove fearoflove
honestlie
22:30
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafearoflove fearoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl