Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

honestlie
18:50
6628 893b 500
honestlie
18:48
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapengin pengin
18:07
7319 c049 500
Reposted fromdivi divi viawrazliwa wrazliwa
18:07
7325 6695
Reposted fromdivi divi viawrazliwa wrazliwa
honestlie
18:03
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
honestlie
18:02
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Wyśnione miłości - Xavier Dolan, 2010
Reposted fromtimetolove timetolove viakittiesmama kittiesmama

October 16 2017

honestlie
18:34
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viabadblood badblood
honestlie
16:59

October 15 2017

22:03
5234 0c31
Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viawiksz wiksz
honestlie
22:03
honestlie
22:00
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapanpancerny panpancerny
honestlie
21:52
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure viamadadream madadream
honestlie
14:45
14:41
7030 7766 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viamadadream madadream
14:39

October 09 2017

honestlie
20:55
2404 0df0 500
Reposted fromnutt nutt viakhal khal
honestlie
20:26
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako viakhal khal
20:26
1503 45b3
Reposted fromniub niub vialady-fraser lady-fraser
20:12
0191 7fe9

leigha48:

🎀

Reposted fromamatore amatore vialady-fraser lady-fraser
honestlie
20:11
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl