Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

honestlie
17:40
2784 0cf5
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
honestlie
17:39
Koi No Yokan 恋の予感 (japoński)-  kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaegzystencja egzystencja
honestlie
17:38
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viaegzystencja egzystencja

September 18 2019

honestlie
21:11
5616 bfb7
Reposted fromEtnigos Etnigos viakittiesmama kittiesmama

September 16 2019

honestlie
21:19
9743 b7e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaJagalskardig Jagalskardig

September 15 2019

honestlie
18:45
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viaRozen Rozen
honestlie
18:33
9989 e6e0 500
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viasosen sosen
honestlie
18:32
8912 b3fa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
honestlie
18:24
7260 cdbe 500
Reposted fromcontigo contigo viaMerlinka Merlinka
honestlie
18:20
7226 25d3 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viapiehus piehus
honestlie
10:54
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianicciekawego nicciekawego
10:54
9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous vialithiumowa lithiumowa
honestlie
09:01
3881 4a6b
Reposted frommartynkowa martynkowa viapiehus piehus
honestlie
09:01

September 13 2019

honestlie
18:41
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viamerryxoxo merryxoxo
honestlie
18:28
8034 8fb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
honestlie
18:13
7821 8310 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaratek ratek
honestlie
16:12
8230 1ab7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
honestlie
15:59
Reposted fromshakeme shakeme viakudlaty kudlaty
honestlie
15:59
8372 6fa0 500
The Incline, Manitou Springs, Colorado  Photo: Philipp Reiter
Reposted fromwhats whats viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl