Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

honestlie
21:51
5782 7847 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viachief chief
honestlie
21:18
8015 82be 500
Reposted frompunisher punisher vialenifca lenifca
honestlie
21:16
8901 2428
Reposted froms3 s3 viacarmenluna carmenluna
honestlie
21:16
7820 eb58
Reposted fromkarahippie karahippie vialenifca lenifca
honestlie
21:14
Reposted fromDennkost Dennkost viabluejane bluejane
honestlie
21:12
8505 2810 500
Reposted fromsavatage savatage vialenifca lenifca

November 06 2018

honestlie
18:46
Eternity by Valery Petelin
Reposted fromcorvax corvax vialevune levune
honestlie
18:41
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe viakaciemilordzie kaciemilordzie
honestlie
18:36
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viajustjustjust justjustjust

November 04 2018

honestlie
21:55

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viafreeway freeway
honestlie
21:50
wredny ch.
Reposted fromtszttszt tszttszt viajustjustjust justjustjust
honestlie
21:48
1191 4fef 500
Reposted frompwg pwg viachief chief

October 29 2018

honestlie
20:06
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viamaardhund maardhund

October 28 2018

honestlie
22:06
Przeznaczenie - wymówka głupca w chwili klęski.
— Ambrose Gwinnett Bierce
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapiehus piehus
honestlie
22:05
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viapiehus piehus
honestlie
22:01
4861 507e 500
Reposted frompandotree pandotree viahash hash
honestlie
21:58
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
honestlie
21:57
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaawakened awakened

May 31 2018

honestlie
14:30
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
honestlie
14:19
Reposted frompffft pffft viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl